ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το νέο Λύκειο  – Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση

Β’ Λυκείου
Οι μαθητές της Β ́ λυκείου επιλέγουν μία από τις δύο ομάδες προσανατολισμού :

 • Ανθρωπιστικών σπουδών
 • Θετικών σπουδών.

Γ’ Λυκείου
Στη Γ’ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μια από τις τρεις ομάδες προσανατολισμού και εξετάζονται πανελλαδικώς σε 4 ή 5 μαθήματα. Οι Ομάδες μαθημάτων Προσανατολισμού είναι:

 • Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών σπουδών
 • Θετικών σπουδών
 • Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Τα μαθήματα της ομάδας Προσανατολισμού είναι πέντε, αλλά δεν είναι όλα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού οδηγεί σε τρία Επιστημονικά Πεδία, από τα οποία κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει έως και δύο.

1

Επιστημονικά Πεδία – Σχολές και Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ
Οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ κατηγοριοποιούνται σε πέντε Επιστημονικά Πεδία. Ένας υποψήφιος μπορεί:
 • Να εξεταστεί σε τέσσερα μόνο μαθήματα και να δηλώσει σχολές του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου.
 • Να εξεταστεί σε πέντε μαθήματα και να δηλώσει σχολές από δύο Επιστημονικά Πεδία.
Σημειώσεις :
 • Για κάθε Επιστημονικό Πεδίο δύο από τα τέσσερα μαθήματα θα έχουν αυξημένη βαρύτητα στον υπολογισμό των μορίων.
 • Επομένως, αν ένας υποψήφιος εξεταστεί σε πέντε μαθήματα τότε το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσει θα είναι διαφορετικό για το κάθε Επιστημονικό Πεδίο.
 • Ορισμένα Τμήματα απαιτούν εξέτασηκαι σε επιπλέον ειδικά μαθήματα, όπως Σχέδιο, Ξένη Γλώσσα, Αρμονία κ.λπ. ή εξέταση σε αθλήματα.

23

4

Οι υποψήφιοι λόγω χαμηλότερων συντελεστών στα μαθήματα βαρύτητας ( Νεοελληνική Γλώσσα και Βιολογία Γενικής Παιδείας) θα έχουν απώλεια μορίων στο Πεδίο αυτό. Η Βιολογία Γενικής Παιδείας καλό είναι να εξεταστεί ως 50 μάθημα και το πεδίο αυτό να είναι συμπληρωματικό για τους υποψηφίους.
5
6Μαθήματα Βαρύτητας ανά Επιστημονικό Πεδίο:
1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
 1. Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία(1,3)
 2. Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

 1. Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
 2. Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

 1.  Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
 2. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

7

 

8

Δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα προσανατολισμού και στην Νεοελληνική Γλώσσα :

9

Μαθήματα Βαρύτητας ανά Επιστημονικό Πεδίο:
2o Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

 1. Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
 2. Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3o Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

 1.  Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
 2. Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

4o Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

 1. Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
 2. Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

10

Οι υποψήφιοι λόγω χαμηλότερων συντελεστών στα μαθήματα βαρύτητας (Νεοελληνική Γλώσσα και Βιολογία Γενικής Παιδείας)θα έχουν απώλεια μορίων στο Πεδίο αυτό. Η Βιολογία Γενικής Παιδείας καλό είναι να εξεταστεί ως 50 μάθημα και το Πεδίο αυτό να είναι συμπληρωματικό για τους υποψηφίους.

11

12

Μαθήματα Βαρύτητας ανά Επιστημονικό Πεδίο
50 Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

 1. Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
 2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

30 Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

 1. Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
 2. Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

40 Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

 1. Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
 2. Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γ. Παπανδρέου 79 & Κ. Βάρναλη
Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ.: 210 28 28 838
Κιν.: 694 55 80 667